Cennik żłobków

    Żłobek w Legnicy:

  • Wpisowe - 300zł,
  • Czesne - 685 zł - już z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi.

    Żłobek w Lubinie:

  • Wpisowe - 250zł,
  • Czesne dla rodziców spełniających wymogi UM - 550 zł z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi,
  • Dla rodziców niespełniających wymogów - 850 zł czesne, 13,50 zł - stawka żywieniowa dzienna.

W roku 2019 w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Gmina miejska Lubin udzielać będzie dotacji (dofinansowania) dla dzieci objętych opieką.
Kwota dotacji (dofinansowania) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Lubin, którego obydwoje rodziców pracują i wskazali Gminę Miejską Lubin jako miejsce zamieszkaniu w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.