Oferta Lubin

Żłobek w Lubinie

Żłobek czynny jest od 6:00-17:30, dla dzieci w wieku 10 miesięcy do 3 lat.

W Żłobku posiadamy jedną mieszaną grupę żłobkową - 20 dzieci. W grupie opiekę nad dziećmi sprawują cztery Ciocie, posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy. Do pomocy zawsze jest również Pani pielęgniarka.

Plan dnia:
6.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci, swobodna zabawa
8.10 - 8.50 - czynności higieniczne, śniadanie
9.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sali zabaw lub w ogródku- gdy będzie ładna pogoda
10.30 - 11.30 - czynności higieniczne, obiad-zupka
11.30 - 13.30 - spotkanie z bajkami, odpoczynek
13.30 - 14.00 - czynności higieniczne, obiad-drugie danie
14.00 - 14.30 - swobodna zabawa w sali zabaw lub w ogródku- gdy będzie ładna pogoda
14.30-15.00 - czynności higieniczne, I podwieczorek
15.00 – 17.30 – swobodna zabawa, odbieranie dzieci ze żłobka

    Naszym podopiecznym zapewniamy:

  • Profesjonalną opiekę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą,
  • Właściwe warunki do wspomagania rozwoju indywidualnej osobowości dziecka za pomocą organizowanych zajęć twórczych oraz edukacyjnych,
  • Wykwalifikowaną kadrę,
  • Bezpieczeństwo w czasie pobytu w żłobku oraz w trakcie organizowanych zajęć,
  • Możliwość zorganizowania okresowych spotkań rodziców z opiekunami.